Vår integritetspolicy

Hvordan vi behandler dine personlige opplysninger

Hvorfor har vi en integritetspolicy?

ESFO AB ("vi" eller "oss") beskytter ditt privatliv. Vi forsøker derfor alltid å beskytte din personlige informasjon på best mulig måte og overholde alle gjeldende lover og forskrifter om databeskyttelse. Gjennom denne personvernpolitikken vil vi informere deg om hvordan dine personlige opplysninger behandles av oss.

Denne policyen gjelder all informasjon som ESFO samler og sparer om våre kunder for å tilby best mulig service. Den nåværende personvernpolitikken er alltid tilgjengelig på vår hjemmeside.

HVEM ER ANSVARLIG FOR DINE PERSONLIGE DATA?

ESFO AB, Org nr 556854-6179, med adresse Taljegårdsgatan 3B, 431 53 Mölndal - Sverige, telefonnummer +46 (0) 300 37 800 er ansvarlig for behandling av dine personlige opplysninger (Persondata ansvarlig).

Du kan kontakte oss ved å ringe +46 (0) 300 37 800 eller sende en e-post til post@esfo.se

HVILKE PERSONLIGE OPPLYSNINGER BEHANDLER VI?

Den personlige informasjonen vi behandler, er informasjon som du har gitt oss, vi har samlet inn gjennom personlige møter eller fra en tredjepart, for eksempel informasjon fra messer og utstillinger der vi deltar.

ESFO behandler kun kontaktinformasjon om deg i din faglige rolle på jobben. Informasjonen vi behandler er for eksempel ditt navn, din faglige rolle og din kontakt- og adresseinformasjon til arbeidsplassen.

For hvilket formål behandler vi dine personlige opplysninger?

Vi behandler navn, adressedata, epostadresse og telefonnummer til arbeidsplassen. Din stilling, yrke og evt. bestillernummer for å kunne markedsføre våre løsninger til selskapet hvor du jobber.

Det juridiske grunnlaget for behandlingen er at det er nødvendig for å opprettholde et yrkesmessig forhold. Hvis kontaktinformasjonen ikke lagres av oss, vil vi ikke kunne gi deg informasjon du har nytte av i din yrkesmessige  praksis. Etter vår vurdering veier denne grunnen tyngre enn risikoen for din personlige integritet. Spesielt med tanke på at ingen privat informasjon om deg er lagret i våre systemer.

Hvem kan få tilgang til dine personlige data?

Dine data behandles i utgangspunktet bare av oss. Vi kan også dele informasjonen med våre leverandører i henhold til nedenstående.

For at bestillingen din skal leveres til din bedrift, kan vi dele dine kontaktopplysninger med våre leverandører samt logistikkfirmaet for levering av bestillingen din.

Våre interne og eksterne IT-leverandører og andre leverandører vi engasjerer kan få tilgang til alle personlige data vi håndterer for deg, men bare i den grad det er nødvendig for å oppfylle sine forpliktelser i forhold til oss.

HVOR BEHANDLES DINE PERSONLIGE DATA GEOGRAFISK?

Vi og våre personopplysningsagenter behandler dine personlige opplysninger i EU/EØS.

HVOR LENGE SPARER VI DINE PERSONLIGE DATA?

Personlige data om deg blir lagret så lenge du jobber i en relevant stilling på et selskap som ESFO AB har et potensielt eller eksisterende yrkesmessig forhold til.

Dine personlige data kan bli lagret lenger hvis den nåværende avtalen mellom ESFO og din arbeidsgiver krever det.

Dine personopplysninger kan lagres lenger enn angitt ovenfor i den utstrekning det er nødvendig å gjøre det ved lov, regelverk eller myndighetsvedtak.

Hvordan kan du påvirke vår behandling av dine personlige data?

Du har rett til å protestere mot behandlingen av dine personlige data for direkte markedsføring. Hvis du varsle oss om at du har innvendinger til vår behandling av dine personopplysninger med  direkte markedsføring som formål, vil vi slutte behandlingen av dine personopplysninger for disse formål, og slette de aktuelle personopplysninger - med mindre vi må fortsette å behandle den aktuelle informasjonen til andre formål under disse retningslinjer for personvern. For eksempel kan et gyldig formål være at vi trenger din kontaktinformasjon for å oppfylle en avtale med arbeidsgiveren din.

Hvis du ønsker å protestere mot vår behandling av din personlige informasjon, vennligst kontakt oss via post, telefon eller e-post. Våre kontaktdetaljer er vist ovenfor.

I samsvar med gjeldende datalovgivning har du rett til fri tilgang til informasjon om kontaktinformasjonen som vi har om deg, og rett til å kreve retting av din personlige informasjon. Hvis du vil ha slik informasjon, kan du be om dette ved å kontakte oss via e-post, telefon eller e-post.

Du kan, under visse omstendigheter, også be om fjerning av dine personlige opplysninger eller objekter. Du har også rett til å sende inn en klage til den svenske datainspeksjonsmyndigheten eller annen kompetent tilsynsmyndighet som fører tilsyn med selskapets håndtering av personopplysninger.

Du kan også under visse forhold trekke ut personopplysningene knyttet til deg i et strukturert, mye brukt og maskinlesbart format, og du kan overføre dem til en annen person.